FKTK ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārstāvjiem pārrunā aktualitātes

14.10.2022
  • Sadaļa:
Piektdien, 14.10.2022., Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pārstāvji tikās ar Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) pārstāvjiem, lai pārrunātu šī finanšu tirgus segmenta aktualitātes, kā arī informētu par FKTK kā sektora uzrauga gaidām un dalītos ar labās prakses piemēriem KKS iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.

Tikšanās laikā FKTK iepazīstināja ar uzrauga ekspektācijām un labās prakses ieteikumiem tādiem iekšējās kontroles pamatelementiem kā iekšējā pārvaldība, stratēģija, kreditēšanas joma un risku pārvaldīšana. Tāpat tika pārrunāti Latvijas KKS attīstības virzieni, praktiskie uzraudzības jautājumi un juridiskās aktualitātes.

KKS sektors tika plaši pārstāvēts: tikšanās bija pulcējusi pārstāvjus no 19 KKS. Savukārt no FKTK puses piedalījās Kredītiestāžu uzraudzības departamenta, Tirgus dalībnieku audita departamenta un Juridiskās un licencēšanas departamenta, kā arī Regulējuma, datu un analīzes departamenta pārstāvji.

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība ir tās biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs, lai sniegtu saviem biedriem finanšu pakalpojumus – izsniegtu aizdevumus, piesaistītu noguldījumus u.c. Latvijā turpina darboties 30 kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Tās veidojušās pēc diviem principiem – pēc teritoriālās un interešu vai nodarbinātības kopības. Par krājaizdevu sabiedrības biedru kļūst, iegādājoties tās pajas. Atšķirībā no bankas, klienta krājaizdevu sabiedrības biedram ir iespējas aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā.
Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segments Latvijā aizņem salīdzinoši nelielu daļu no finanšu sektora – 30.06.2022. aptuveni 0.1% no kopējiem finanšu sektora aktīviem.

Informācija par KKS darbības rādītājiem 2022. gada pirmajā pusgadā: https://www.fktk.lv/jaunumi/pazinojumi-medijiem/kooperativas-krajaizdevu-sabiedribas-pirmaja-pusgada-stradaja-ar-145-tukstosu-eiro-pelnu/.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm