FKTK atbalsta vienotu banku pieeju kredītbrīvdienu piešķiršanai uzņēmumiem Covid-19 dēļ

05.05.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atbalsta Latvijas Finanšu nozares asociācijas izstrādāto moratoriju juridiskām personām izsniegtajiem kredītiem, kas paredz kredīta pamatsummas maksājumu atlikšanu līdz 6 mēnešiem kredītiem ar fiksētu atmaksas grafiku un līzinga darījumiem. Moratorijs izstrādāts ar mērķi palīdzēt finanšu sektora klientiem, kas nonākuši grūtībās Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ.

Atbilstoši moratorija nosacījumiem pieteikties bankā un atlikt pamatsummas maksājumus, moratorija laikā veicot tikai procentu maksājumus un/vai citus maksājumus, kas noteikti kredīta līgumā, var banku klienti:

  • kuri pēdējo 12 mēnešu laikā līdz 2020. gada 12. martam ir pildījuši savas saistības pret banku bez būtiskiem kavējumiem;
  • kuriem Covid-19 izsludināto ierobežojumu dēļ ievērojami samazinājušies ienākumi;
  • kuru kopējais saistību apjoms pret konkrēto kredītiestādi nepārsniedz 5 000 000 EUR (neatmaksātie un vēl neizmantotie aizdevumi);
  • kuriem pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās bija pozitīvs pašu kapitāls;
  • kuri nav atzīti par maksātnespējīgiem/bankrotējušiem vai tiem nav uzsākts tiesiskās aizsardzības process pirms 2020. gada 12. marta vai saistību pamatsummas izpildes atlikšanas periodā;
  • kuriem banka nav paziņojusi par darījumu attiecību pārtraukšanu;
  • kuru pamatdarbības veids nav azartspēles;
  • kuri labvēlības perioda laikā un 6 mēnešus pēc tā beigām apņemas neveikt nekādus maksājumus saviem īpašniekiem un citām saistītajām personām.

Moratorijam var pievienoties ikviena kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība, un to var individuāli ievērot ikviens Latvijas kreditēšanas tirgus dalībnieks, kas sniedz kreditēšanas vai līzinga pakalpojumus juridiskām personām. Finanšu iestāde var pievienoties moratorijam arī daļēji, norādot tos kreditēšanas pakalpojumus, uz kuriem tā attiecinās saistību pamatsummas atlikšanu moratorijā norādītajā apjomā un kārtībā.

FKTK atzīst moratoriju par atbilstošu EBI pamatnostādnēm EBA/GL/2020/02 “Pamatnostādnes par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi”, tādējādi moratorija ietvaros veiktos grozījumus kredītu līgumos banka uzraudzības pārskatos neuzskata par kredītu pārskatīšanu (forbearance) Regulas Nr. 575/2013 47.b panta izpratnē un pārstrukturēšanu finansiālu grūtību dēļ Regulas Nr. 575/2013 178. panta 3. punkta d) apakšpunkta izpratnē.

Par pievienošanos moratorijam bankas informēs savās mājaslapās. Informāciju par pievienošanos bankām jāsniedz arī FKTK, Konkurences padomei un Finanšu nozares asociācijai.

Finanšu nozares asociācijas paziņojums medijiem un moratorijs pieejams Finanšu nozares asociācijas mājaslapā.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774808;
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm