FKTK izstrādājusi ieteikumus iekšējās informācijas identificēšanai

11.10.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 01.10.2019. ir pieņēmusi FKTK ieteikumus "Ieteikumi iekšējās informācijas identificēšanai", kuri izstrādāti ar mērķi sekmēt vienotu izpratni par to, kas ir fakti un apstākļi, kuriem iestājoties informācija, kas ir tieši vai netieši saistīta ar emitentu, ir uzskatāma par iekšējo informāciju, kura emitentiem jāatklāj saskaņā ar Regulu Nr. 596/2014.

Ieteikumi attiecas uz visiem emitentiem, kuriem ir saistošas Regulas Nr. 596/2014 prasības.

Ieteikumi sniedz FKTK redzējumu par pazīmēm, kas raksturo iekšējo informāciju, lai emitents spētu vieglāk identificēt, vai informācija ir uzskatāma par iekšējo informāciju, kā arī sniedz indikatīvus notikumu vai apstākļu kopuma piemērus, kas var būt iekšējā informācija.

Ieteikumi ir pieejami FKTK mājaslapā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm