FKTK pieņem lēmumu par Lietuvas sistēmiskā riska rezerves atzīšanu

19.08.2022
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 16. augustā ir pieņēmusi lēmumu par makroprudenciālā pasākuma pārrobežu atzīšanu.

FKTK padome ir nolēmusi atzīt Lietuvas Bankas lēmumu uzturēt sistēmiskā riska rezervi, kas noteikta 2 procentu apmērā, ar mājokļa īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar fiziskām personām, kuras ir Lietuvas Republikas rezidenti. Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, kurām atbilstošo riska darījumu apmērs pārsniedz 50 miljonu eiro būtiskuma robežvērtību, ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim jānodrošina šā pasākuma piemērošana prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti atkarībā no tā, kurā konsolidācijas līmenī konstatēts attiecīgās būtiskuma robežvērtības pārsniegums.

Makroprudenciālo pasākumu pārrobežu brīvprātīgās savstarpējās atzīšanas galvenais mērķis ir piemērot līdzvērtīgas prudenciālās prasības neatkarīgi no finanšu pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas valsts, tādējādi nodrošinot dalībvalstu nacionālo makroprudenciālās politikas pasākumu efektivitāti un konsekvenci.

Papildu informācija FKTK tīmekļvietnes sadaļā EEZ valstu makroprudenciālās politikas pasākumu brīvprātīga savstarpēja atzīšana.

 

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm