FKTK publicējusi skaidrojumu par vērtspapīru pārvedamību

01.06.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) konstatējusi, ka emitentiem un publiskā piedāvājuma izteicējiem ne vienmēr ir skaidrs Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) regulējums attiecībā uz to emitēto finanšu instrumentu atbilstību FITL 1. panta pirmās daļas 30. punktā definētajam terminam "pārvedami vērtspapīri".

Ar mērķi novērst potenciālus normatīvo aktu pārkāpumus FKTK sagatavojusi un tīmekļvietnē publicējusi informatīvu skaidrojumu par vērtspapīru pārvedamību.

FKTK aicina potenciālos emitentus un publiskā piedāvājuma izteicējus pārliecināties, vai to vērtspapīri nav uzskatāmi par pārvedamiem vērtspapīriem FITL izpratnē, pirms to emisijas vai publiskā piedāvājuma izteikšanas.

Papildu informācija par publiskā piedāvājuma izteikšanas un pārvedamu vērtspapīru emisijas prasībām atrodama FKTK tīmekļvietnē sadaļā par licencēšanu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm