FKTK saņemts Duke I S.à r.l. iesniegums atļaujas saņemšanai izteikt AS “Valmieras stikla šķiedra” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

06.04.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 06.04.2021. ir saņēmusi Duke I S.à r.l. iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 1. un 2. punktam.
  1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “Valmieras stikla šķiedra” (Mērķa sabiedrība): Duke I S.à r.l., reģistrēta ar reģ. Nr. B247170, juridiskā adrese: 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburga, Luksemburgas Lielhercogiste). Duke I S.à r.l. pieder 19 872 715 akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” akcijas, kas kopā sastāda 83.14% no akciju kopskaita.
  2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 0.54 eiro. Tā kā akciju sabiedrībai “Valmieras stikla šķiedra” ir piemērots tiesiskās aizsardzības process, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta septītajai daļai obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā akcijas atpirkšanas cena ir likvidācijas vērtība. Atbilstoši prospektā sniegtajai informācijai likvidācijas vērtība ir 0 eiro. Piedāvātājs piedāvā atpirkt akcijas par tuvāko monetāro vērtību, kas atbilst vairākuma akciju paketes iegādes vidējai cenai par vienu akciju.
  3. Piedāvājuma termiņš: 30 dienas no dienas, kad piedāvājums ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm