FKTK saņemts iesniegums akciju sabiedrības “Olainfarm” akciju brīvprātīgā atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai

06.05.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 05.05.2020. ir saņēmusi SIA "Pharma Invest" iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Olainfarm" brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 67. pantam.

Informācija par piedāvātāju un tā attiecībām ar akciju sabiedrību “Olainfarm”: SIA “Pharma Invest” (Reģistrācijas numurs: 40003489424; Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010). Atbilstoši prospektā norādītajai informācijai piedāvātājam nepieder akciju sabiedrības “Olainfarm” akcijas. Prospekts nesatur informāciju par personām, kuras rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju vai akciju sabiedrību “Olainfarm” kā mērķa sabiedrību.

Vienas akcijas atpirkšanas cena atbilstoši prospektā sniegtajai informācijai: 6.70 EUR.

Piedāvājuma termiņš atbilstoši prospektā sniegtajai informācijai: 30 dienas.

Piedāvājumā iegūstamais minimālais un maksimālais akciju skaits: atbilstoši prospektā norādītajai informācijai piedāvātājs piedāvā nopirkt ne mazāk kā 1 408 508 (10%) un ne vairāk kā 1 408 508 (10%) akciju sabiedrības “Olainfarm” akcijas. Piedāvājums zaudē spēku, ja akcionāri kopā pieņems piedāvājumu attiecībā uz akciju skaitu, kas nesasniedz 1 408 508 (10%) akcijas.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumu par atļauju vai atteikumu atļaujai izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu pieņems 10 darbdienu laikā no brīža, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm