Informācija klientiem, kuriem ir saistības PNB Bankā (kredītsaistības, komisijas)

22.08.2019
  • Sadaļa:
Ar 2019.gada 15.augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu AS "PNB Banka" tika aizliegts sniegt finanšu pakalpojumus, aizliedzot debeta un kredīta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā. Taču šī lēmuma pieņemšana neietekmē esošo saistību dzēšanas kārtību, tādēļ, ja Jums ir saistības pret AS "PNB Banka", lūdzam turpināt veikt maksājumus saistību dzēšanai iepriekš noteiktajā kārtībā, veicot pārskaitījumus atbilstoši zemāk norādītajiem rekvizītiem:

• Maksājuma saņēmējs – AS “PNB Banka”

• Saņēmēja konta numurs – LV85PRTT0260000003400

•Veicot pārskaitījumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt vismaz zemāk norādīto informāciju:
Ja saistības ir fiziskai personai: aizņēmēja vārds un uzvārds, personas kods (LR rezidents) vai dzimšanas datums (LR nerezidents), līguma numuru.
Ja saistības ir juridiskai personai: uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, līguma numuru.
 
Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību tam, ka sākot no 2019.gada 15.augusta ir apturēta visu spēkā esošajos aizdevuma līgumos noteikto soda naudu un nokavējuma procentu uzskaite par nedzēstajām saistībām, kurām ir iestājies izpildes termiņš.

Soda naudu un nokavējuma procentu aprēķināšana un uzskaite tiks atjaunota, sākot ar 2019.gada 2.septembri.

Lūdzam līdz 2019.gada 1.septembrim (ieskaitot) veikt visu kārtējo saistību apmaksu, kuru apmaksas termiņš jau ir iestājies vai iestāsies līdz 02.09.2019, veicot pārskaitījumu ievērojot šajā paziņojumā norādītos rekvizītus.

https://pnbbanka.eu/lv/pnb/par_banku/jaunumi/customers-with-loan-liabilities-200819

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!