Paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu EBA/GL/2021/09 piemērošanu

28.12.2021
  • Sadaļa:

Eiropas Banku iestāde (EBI), pamatojoties uz Regulas Nr. 575/2013*  (turpmāk – CRR) 396. panta 3. punktā noteikto deleģējumu, 15.09.2021. ir publicējusi pamatnostādnes EBA/GL/2021/09 “Pamatnostādnes, ar ko precizē kritērijus, lai novērtētu izņēmuma gadījumus, kad iestādes pārsniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteiktos lielo riska darījumu limitus, un laiku un pasākumus, lai atjaunotu atbilstību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 396. panta 3. punktu”  (Guidelines specifying the criteria to assess the exceptional cases when institutions exceed the large exposure limits of Article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and the time and measures to return to compliance pursuant to Article 396(3) of Regulation (EU) No 575/2013) (turpmāk – EBI PN), kas kompetentajām iestādēm (Latvijā – Finanšu un kapitāla tirgus komisijai) un finanšu iestādēm (Latvijā – Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm) ir jāpiemēro no 01.01.2022.

EBI PN nosaka:

1) kritērijus CRR 396. panta 1. punktā minēto izņēmuma gadījumu noteikšanai;

2) kritērijus, pēc kuriem nosaka piemērotu laiku, lai atjaunotu atbilstību CRR 395. panta 1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem;

3) pasākumus, kas jāveic, lai savlaicīgi atjaunotu atbilstību CRR 395. panta 1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem, tostarp atbilstības plāna iesniegšanu;

4) informāciju, kas iestādei jāsniedz kompetentajai iestādei, ja tiek pārkāpti lielo riska darījumu ierobežojumi.

EBI PN neattiecas uz gadījumiem, kad iestāde var pārsniegt CRR 395. pantā panta 1. punktā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz tās tirdzniecības portfeļa riska darījumiem saskaņā ar CRR 395. panta 5. punktu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo, ka no 01.01.2022. izmantos EBI PN savā uzraudzības praksē, lai noteiktu:

1) izņēmuma gadījumus, kas minēti CRR 396. panta 1. punktā;

2) piemērotu laiku, kad kredītiestādei jāatjauno atbilstība CRR 395. panta 1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem, un pasākumus, kas jāveic, lai savlaicīgi atjaunotu atbilstību CRR 395. panta 1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem, tostarp attiecībā uz atbilstības plāna iesniegšanu.

EBI PN teksts ir pieejams EBI tīmekļvietnē.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!