FKTK izsniedz licenci AS “TWINO Investments”

02.09.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 31. augustā pieņēma lēmumu izsniegt AS "TWINO Investments" licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojuma sniegšanai.

AS “TWINO Investments” izsniegtajā licencē norādītie atļautie ieguldījumu pakalpojumi ir: rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, rīkojumu izpilde klientu vārdā, darījumu veikšana savā vārdā, portfeļa pārvaldība, finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus.

AS “TWINO Investments” izsniegtajā licencē norādītie atļautie ieguldījumu blakuspakalpojumi ir: finanšu instrumentu turēšana, valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, ar finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu saistīto pakalpojumu sniegšana.

Pēc licences saņemšanas pārejas perioda laikā AS “TWINO Investments” pārvaldītajā platformā tiks pakāpeniski pārtraukta ieguldījumu piedāvāšana cesijas līgumu noslēgšanas veidā, pilnībā aizvietojot tos ar finanšu instrumentu piedāvāšanu.

AS “TWINO Investments” informēs klientus par izmaiņām, kas saistītas ar statusa maiņu, ieguldītājiem piemērojamajiem aizsardzības mehānismiem attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un atbilstošās direktīvas (MiFID II), komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIPs) un Prospektu regulas prasībām, kā arī informēs klientus par ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbību atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likuma prasībām. Tāpat AS “TWINO Investments” ir pienākums informēt klientus, ka pārejas perioda laikā piedāvātie cesijas līgumi nav aizsargāti ar iepriekš minētiem ieguldītāju aizsardzības mehānismiem, par riskiem, kas ir saistīti ar ieguldījumiem cesijas līgumos, finanšu instrumentos un citiem būtiskiem jautājumiem.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļa
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm