FKTK piemēro sodu AS “Reģionālā investīciju banka”

06.11.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 03.11.2020. ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu AS "Reģionālā investīciju banka" (turpmāk – Banka) 473 076 eiro apmērā par FKTK pārbaudē konstatētu nepietiekamu līdzekļu izcelsmes noskaidrošanu liela apjoma skaidras naudas darījumos, ko veikuši augsta riska Bankas klienti no paaugstināta riska jurisdikcijas. Tādējādi Banka nenodrošināja atbilstošu risku pārvaldību un tika pakļauta nesamērīgam reputācijas riskam.

FKTK 2019. gadā Bankā veica klātienes pārbaudi, kuras laikā konstatēja, ka Banka atsevišķos gadījumos nav izpildījusi normatīvajos aktos noteikto pienākumu pārliecināties par finanšu līdzekļu izcelsmi. Banka nebija ieguvusi dokumentus, kas apliecina klientu kontos Bankā skaidrā naudā iemaksāto finanšu līdzekļu izcelsmi. Lai arī minētie pārkāpumi attiecināmi uz atsevišķiem gadījumiem un pēc darījumu izpildes Banka ir veikusi būtiskus pasākumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, ņemot vērā skaidras naudas darījuma apmēru un citus konstatētos risku paaugstinošos faktorus, FKTK uzskata par lietderīgu, nepieciešamu un samērīgu par konstatētajiem pārkāpumiem piemērot soda naudu.

FKTK norāda, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības. Lai iekšējās kontroles sistēma būtu ieviesta atbilstoši, ir jānodrošina ne tikai procedūru izstrāde, bet arī to efektīva pielietošana praksē. FKTK pārbaudes ietvaros secināja, ka Banka nenodrošināja efektīvu iekšējās kontroles sistēmu attiecībā uz pārbaudē vērtētajiem darījumiem.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām – ja klients no paaugstināta riska jurisdikcijas veic liela apjoma skaidras naudas darījumus, tad tas ir uzskatāms par augsta riska darījumu. Šādiem darījumiem ir veicama padziļinātā izpēte un prasības ietver detalizētu pasākumu kopumu, kas bankām jāveic, lai pārliecinātos par finanšu līdzekļu tiesisku izcelsmi.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļa
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!