FKTK saņem Irinas Meļņikas iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

14.10.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 12.10.2021. ir saņēmusi Irinas Meļņikas iesniegumu un prospektu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" (reģistrācijas Nr. 40003045892, juridiskā adrese – Gāles ielā 2, Rīgā, LV-1015) obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “Rīgas kuģu būvētava” (turpmāk arī – Mērķa sabiedrība): Irina Meļņika uz netieši iegūtās līdzdalības pamata ieguvusi no Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 49,8556% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, tajā skaitā no akciju sabiedrībai “Remars-Rīga” (reģistrācijas Nr. 40003197429, juridiskā adrese – Gāles ielā 2, Rīgā, LV-1015) piederošajām 5 819 194 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 49,8556% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 0.027 EUR.

3. Piedāvājuma termiņš: piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par piedāvājumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm