FKTK saņem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PATA” iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības “PATA Saldus” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

28.09.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 27.09.2021. ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PATA" iesniegumu un prospektu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "PATA Saldus" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “PATA Saldus” (Mērķa sabiedrība): sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PATA”, reģistrācijas Nr. 40003448619, juridiskā adrese – Miera iela 2, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, LV-2141.

Mērķa sabiedrības 02.09.2021. ārkārtas akcionāru sapulcē, kurā ir pieņemts lēmums par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus „par” ir balsojuši akcionāri un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PATA”, reģistrācijas Nr. 40003448619, juridiskā adrese – Miera ielā 2, Inčukalnā, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141, izteikt Mērķa sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu ir pilnvarojuši:

  • sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PATA”, reģistrācijas Nr. 40003448619, juridiskā adrese – Miera ielā 2, Inčukalnā, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141, kurai pieder 22.92% Mērķa sabiedrības akciju,
  • sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALDUS MEŽRŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMS”, reģistrācijas Nr. 48503002883, juridiskā adrese – “Mežvidi”, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801, kurai pieder 44.39% Mērķa sabiedrības akciju;
  • SIA “Kubit”, reģistrācijas Nr. 40103498353, juridiskā adrese: Cēsu ielā 14, Rīgā, LV-1012, kurai pieder 27.95% Mērķa sabiedrības akciju.

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PATA”, reģistrācijas Nr. 40003448619, juridiskā adrese – Miera ielā 2, Inčukalnā, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141, ir pilnvarota izteikt Mērķa sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 29.25 EUR.

3. Piedāvājuma termiņš: piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par piedāvājumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm