Iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu izvērtējumu biežums NILLTPF novēršanas jomā finanšu iestādēs būs atkarīgs no riska līmeņa

08.06.2021
  • Sadaļa:
Lai stiprinātu riskos balstītas pieejas piemērošanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) precizējusi prasības iekšējās kontroles sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanas jomā neatkarīgā izvērtējuma veikšanai, samazinot izvērtējuma veikšanas biežumu finanšu iestādēm, kurām piemīt zemāks  NILLTPF risks, un saglabājot līdzšinējo izvērtējuma veikšanas biežumu finanšu iestādēm, kurām piemīt augsts NILLTPF risks.

Precizējumi ietverti grozījumos “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvajos noteikumos”, kurus FKTK padome pieņēmusi 1.06.2021. Prasības attiecas uz kredītiestādēm, licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, kā arī dalībvalsts un trešās valsts kredītiestādes un licencētas maksājumu un elektroniskās naudas iestādes filiālēm Latvijas Republikā.

Grozījumi veikti atbilstoši “Pasākumu plānā samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības” 11.3. punktā noteiktajam, proti, noteikt FKTK noteikumos prasības banku ārējam auditam atbilstoši bankas riska līmenim.

Grozījumi stājas spēkā 01.01.2022., taču FKTK jau 2021. gadā, veicot uzraudzības pasākumus, piemēros grozījumos ietvertos principus iestādes NILLTPF novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanai.

Grozījumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vadītāja Dace Jansone
67774808
dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm