Infografika: Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei

20.07.2020
  • Sadaļa:

Ieteikumu mērķis ir sekmēt vienotu izpratni par normatīvo aktu piemērošanu finanšu sektorā saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī veicināt uz risku izvērtējumu balstītas pieejas ieviešanu. Infografika uzskatāmi sniedz ieskatu, kādas jomas aptver ieteikumi.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm