Izstrādāts Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss

16.02.2021
  • Sadaļa:
Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome ir noslēgusi darbu pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa (turpmāk – Kodekss), kas ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai.

Kodeksā ietvertie principi apkopo labāko starptautisko praksi uzņēmumu pārvaldībā un var tikt piemēroti jebkuram uzņēmumam. Īpaši būtiski ir nodrošināt, lai Kodeksā ietvertos principus ievēro sabiedriskas nozīmes struktūras (finanšu institūcijas, uzņēmumi, kuru pārvedami vērtspapīri ir kotēti biržā), publisku personu kapitālsabiedrības un atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrības, kā arī citi uzņēmumi ar plašu akcionāru sastāvu vai ar sistēmisku ietekmi Latvijas ekonomikā.

Kodekss sastāv no 17 principiem, kuri veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, tā efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Šie principi ir sagrupēti 10 sadaļās un aptver gan konceptuālus uzņēmuma pārvaldības jautājumus, kā, piemēram, uzņēmuma stratēģiju, iekšējo kultūru un ētiku, gan niansētākus jautājumus par padomes ievēlēšanu un sastāvu.

Īpaša uzmanība jaunajā kodeksā ir pievērsta padomes lomai uzņēmumu stratēģijas izstrādē un ieviešanā, neatkarīgo padomes locekļu lomai, padomes sastāva dažādības aspektiem, iekšējai kontrolei un risku pārvaldībai, uzņēmuma iekšējās uzvedības kultūras un ētiskas uzvedības standartam, kā arī interešu konflikta vadībai.

Kodekss ir piemērojams atbilstoši ”ievēro vai paskaidro” principam. Šis princips paredz uzņēmuma pienākumu ņemt vērā visus Kodeksā ietvertos principus un sniegt informāciju par to ievērošanu vai arī atbilstoši paskaidrot atkāpšanos no kāda principa.

Ievērojot, ka korporatīvā pārvaldība ir pastāvīgs process, kura laikā tiek novērtēti esošie sasniegumi un veicināta turpmākā labās prakses ievērošana uzņēmumā, kodekss tiks attiecīgi periodiski pārskatīts un papildināts.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Jautājumu gadījumā saistībā ar Kodeksa piemērošanu, aicinām sazināties ar Korporatīvās pārvaldības konsultatīvo padomi: korporativaparvaldiba@tm.gov.lv.

Korporatīvās pārvaldības Konsultatīvās padomes mērķis ir arī veicināt diskusiju un izpratni par labas korporatīvās pārvaldības nozīmi Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Labas korporatīvās pārvaldības jautājumi iegūst īpašu aktualitāti uzņēmumos, kuros notiek paaudžu nomaiņa, akcionāru strīdu gadījumā, straujas izaugsmes finansēšanā, darbinieku ilgtermiņa motivācijā, krīzēs un brīžos, kad uzņēmumiem nepieciešams valsts finansiāls atbalsts, kā arī uzņēmumiem sniedzot nozīmīgus sabiedriskus pakalpojumus, kuri skar daudzus iedzīvotājus.

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
67 774 800
E-pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!