2001-08-29 Par Rīgas apgabaltiesas lēmumu paātrināti izskatīt civillietu Nr. CA-345/2 (Gisli Reynisson sūdzība par Vērtspapīru tirgus komisijas 11.05.2001. lēmumu)

10.03.2006
  • Sadaļa:


Nolūkā aizsargāt a/s ā€?Staburadzeā€¯ mazākuma akcionāru intereses Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2001. gada 17. augusta vēstulē Rīgas apgabaltiesai lūdza rast iespēju nozīmēt minētās civillietas izskatīšanu 2001. gadā.


 


Atbildot uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lūgumu, Rīgas apgabaltiesa 2001. gada 24.augusta vēstulē informēja, ka lieta nozīmēta izskatīšanai pēc būtības 2001. gada 12. decembra tiesas sēdē.


 


Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības mērķis ir veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību. A/s ā€?Staburadzeā€¯ mazākuma akcionāru tiesības Finanšu un kapitāla tirgus komisija var aizstāvēt tikai tiesā, tāpēc Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pateicīga tiesai par izpratni šajā jautājumā.


 


 Aija Breikša


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr. 7774807; 9212517


e-pasts: aija.breiksa@fktklv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm