2001-09-28 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.03.2006
  • Sadaļa:


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 28. septembra sēdē tika nolemts atļaut a/s “Pirmā banka” palielināt pamatkapitālu par Ls 8,800,086, emitējot 8,800,086 akcijas, kuru nominālvērtība ir Ls 1. Pēc palielināšanas bankas pamatkapitāls būs Ls 20,160,896.


 


Padomes sēdē tika pieņemts lēmums, kas paredz atcelt līdzšinējos ierobežojumus riska darījumiem ar Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas rezidentiem.


 


Tika apstiprināta “Gada pārskata revidenta apstiprināšanas kārtība”, kas nosaka, ka banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošinātāju, privāto pensiju fondu, ieguldījumu fondu gada pārskatu pārbaudi un pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu pārbaudi var veikt zvērināti revidenti, kuri saskaņā ar likumu ir tiesīgi sniegt revīzijas pakalpojumus. Par izvēlētā revidenta kandidatūru Finanšu un kapitāla tirgus komisija jāinformē ne vēlāk kā 60 dienas pirms revidenta apstiprināšanas.


 


Tika apstiprināti arī maksātnespējīgās akciju sabiedrības bankas “Paritāte” sanācijas plāna 2001. gada 19. septembra grozījumi.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, š.g. 5. oktobrī plkst.10:00.


 


 Aija Breikša


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr. 7774807; 9212517


e-pasts: aija.breiksa@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm