2001-10-12 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.03.2006
  • Sadaļa:


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 12. oktobra sēdē tika apstiprināti “Kredītiestāžu darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumi”. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Kredītiestāžu likumu. Tie nosaka licences kredītiestādes darbībai izsniegšanas un pārreģistrācijas kārtību, kā arī atļaujas Latvijas Republikā reģistrētai bankai atvērt filiāles ārvalstīs izsniegšanas kārtību.


                 


Tika nolemts apstiprināt “Ieguldījumu sabiedrību licencēšanas noteikumus”, kuri izdoti, pamatojoties uz likumu “Par ieguldījumu sabiedrībām” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz un pārreģistrē licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai.


 


Padome arī apstiprināja “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību ienākumu un izdevumu uzskaites noteikumus”, kuri izdoti, pamatojoties uz Kredītiestāžu likumu, Krājaizdevu sabiedrību likumu  un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu. Noteikumi nosaka ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību atbilstoši uzkrāšanas un piesardzības principiem.


 


Tāpat padome nolēma pārreģistrēt aa/s “Baltikums” izsniegto licenci galvojumu apdrošināšanai, nosakot, ka galvojumu apdrošināšana tiek izmantota iespējamo muitas parādu segšanai un būvniecības garantijām.


 


Padome arī nolēma izsniegt Inesei Jaunušonei un Laurim Bāliņam sertifikātu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai brokeru sabiedrības vārdā.


 Nākamā padomes sēde notiks piektdien, š.g. 19. oktobrī plkst.10:00.


 


 Aija Breikša


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr. 7774807; 9212517


e-pasts: aija.breiksa@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm