2001-11-02 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.03.2006
  • Sadaļa:


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 2. novembra sēdē tika apstiprināti “Banku informācijas tehnoloģijas drošības noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


                 


Tika apstiprināti “Kredītriska pārvaldīšanas ieteikumi”, kas izstrādāti, ievērojot Bāzeles Banku uzraudzības komitejas “Kredītriska pārvaldīšanas principus” un saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas “Ieteikumiem iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai”.


 


Tika apstiprināti “Akciju atpirkšanas noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz likumu “Par vērtspapīriem” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


 


Tika arī apstiprināti “Apdrošinātāju darbību reglamentējošo finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un paziņojumu izdarīšanas noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām.


 


Tāpat tika apstiprināti “Investīciju ienākumu atspoguļošanas noteikumi to dzīvības apdrošināšanas sabiedrību gada pārskatos, kuras veic nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu” un “Noteikumi par dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības un savstarpējo dzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskatu”, kas izstrādāti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma prasībām.


 


Padomes sēdē tika nolemts atļaut a/s “Latvijas Hipotēku un zemes banka” palielināt pamatkapitālu par Ls 1,113,000, emitējot 1,113,000 parastās vārda akcijas.


 


Tāpat tika nolemts reģistrēt un atļaut laist publiskajā apgrozībā a/s “Latvijas Hipotēku un zemes banka” 30,000 hipotekārās ķīlu zīmes 3,000,000 latu apmērā.


 


Padome nolēma atļaut a/s “Ogre” iegūt būtisku līdzdalību aa/s “AK Alianse”, pārsniedzot 20% no sabiedrības pamatkapitāla.


 


Tāpat padome nolēma atļaut Jānim Žugovam sākt pildīt “AK Alianse” valdes priekšsēdētāja pienākumus, Laimonim Bobkovam un Kārlim Jākobsonam – valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.


 


Padome arī nolēma reģistrēt a/s “Valters un Rapa” informācijas atklāšanas prospektu.


 Nākamā padomes sēde notiks piektdien, š.g. 9. novembrī plkst.10:00.


 


 Aija Breikša


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr. 7774807; 9212517


e-pasts: aija.breiksa@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm