2001-11-09 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.03.2006
  • Sadaļa:


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 9. novembra sēdē tika apstiprināti “Privatizējamo valsts īpašuma objektu vērtspapīru un informācijas atklāšanas prospektu reģistrācijas noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz likumu “Par vērtspapīriem” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


                      


Tika arī apstiprināti “Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu”.


 


Tāpat tika apstiprināta “Finanšu un kapitāla tirgus komisijas budžeta sagatavošanas kārtība” un “Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieku komandējumu noteikumi”.


 


Padome nolēma atļaut kompānijai “Development Capital Corporation” (Latvija) iegūt būtisku līdzdalību akciju komercbankā “Baltijas Tranzītu banka”, pārsniedzot 20% no sabiedrības pamatkapitāla.


 


Tika nolemts atļaut aa/s “AK Alianse” palielināt pamatkapitālu par Ls 750 000 (septiņi simti piecdesmit tūkstoši latu). Paredzamais apmaksātā pamatkapitāla apmērs – Ls 2 037 000 (divi miljoni trīsdesmit septiņi tūkstoši latu).


 


Tāpat padome nolēma anulēt publiskajai a/s “Brasa” izsniegto emisijas apliecību Nr. 27, ievērojot likvidējamās publiskās a/s “Brasa administratora lēmumu par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, š.g. 16. novembrī plkst.10:00.


 


 Aija Breikša


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr. 7774807; 9212517


e-pasts: aija.breiksa@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm