2001-11-16 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.03.2006
  • Sadaļa:


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 16. novembra sēdē tika apstiprināti “Ārvalstu ieguldījumu fondu vērtspapīru izplatīšanas noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz likumu “Par ieguldījumu sabiedrībām” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


                                            


Tika arī apstiprināti “Apdrošinātāju izsniegto aizdevumu un galvojumu vai citu līdzīgu saistību reģistrācijas noteikumi”, “Apdrošināšanas aģentūru un aģentu darbības reģistrācijas noteikumi”, “Noteikumi par apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo apdrošināšanas kooperatīvo biedrību mēneša pārskatu sagatavošanu”, kas izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām.


 


Tāpat tika apstiprināti “Juridisko izdevumu apdrošināšanas noteikumi”, “Kredītu apdrošināšanas noteikumi”, “Palīdzības apdrošināšanas noteikumi”.


 


Padome arī nolēma reģistrēt a/s “Viesnīca Latvija”  un a/s “Universālveikals “Centrs”” informācijas atklāšanas prospektus.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, š.g. 23. novembrī plkst.10:00.


 


Aija Breikša


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr. 7774807; 9212517


e-pasts: aija.breiksa@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm