2001-12-21 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.03.2006
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 21. decembra sēdē tika apstiprināti “Banku gada pārskatu sagatavošanas noteikumi”, “Banku kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi”, “Banku konsolidēto gada pārskatu sagatavošanas noteikumi”, “Banku konsolidētās uzraudzības noteikumi” un “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Kredītiestāžu likumu.


Tāpat tika apstiprināti “Specifiskie ar apdrošināšanu saistītie jautājumi zvērināta revidenta ziņojumā apdrošinātāja vadībai”, kas izstrādāti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām.


                


Padome nolēma apstiprināt “Banku riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumus”, “Uzticības operāciju (trasta) veikšanas noteikumus” un “Noteikumus par starpnieksabiedrību darbības mēneša pārskatiem”, kas izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


Tika arī apstiprināti “Ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai”, kas sagatavoti, ievērojot Bāzeles Banku uzraudzības komitejas “Iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas principus”.


 


Tika nolemts atļaut If SkadefƶrsƤkring Holding AB (publ) (Zviedrija) iegūt būtisku līdzdalību apdrošināšanas akciju sabiedrībā “Sampo Latvija”, pārsniedzot 50% (piecdesmit procentus) no sabiedrības pamatkapitāla.


 


Padome arī nolēma pārreģistrēt aa/s “Latgarants” licenci kredītu apdrošināšanai uz aa/s “ERGO Latvija” vārda, kā arī anulēt visas aa/s “Latgarants” izsniegtās licences apdrošināšanas veikšanai.


 


Sakarā ar savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības “Solidaritāte” likvidāciju, kurā tās apdrošināšanas portfelis nodots aa/s “ERGO Latvija Dzīvība”, tika nolemts anulēt visas tai izsniegtās licences apdrošināšanas darbībai.


Tika nolemts izsniegt akciju sabiedrībai “LHV Securities” licenci starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā (starpniecības darījumiem ar vērtspapīriem).


 


Padome nolēma anulēt publiskajai akciju sabiedrībai “Baltic Marine Fishing Company” izsniegto emisijas apliecību Nr. 148.


 


Tāpat padome nolēma piekrist Igora Å čemeļeva apstiprināšanai par a/s bankas “Paritāte” valdes priekšsēdētāja vietnieku.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, š.g. 28. decembrī plkst.10:00.


 


 


 


Aiga Ozoliņa


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas


vadītājas pienākumu izpildītāja


tālr. 777 4808; 653 7700


e-pasts: aiga.ozolina@fktk.lv


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm