2001-12-28 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.03.2006
  • Sadaļa:


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 28. decembra sēdē tika apstiprināti “Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”, “Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo dzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi” un “Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.


                                                              


Tika apstiprināti “Apdrošināšanas brokeru sabiedrību apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites noteikumi”, “Noteikumi par pieļaujamām novirzēm apdrošināšanas saistību un tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošanai pa valūtām” un “Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrību gada pārskatu”, kas izstrādāti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām.


 


Padome nolēma apstiprināt “Emitenta būtisku notikumu atklāšanas noteikumus” un “Brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumus”, kas izstrādāti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un likumu “Par vērtspapīriem”.


 


Tika arī apstiprināti “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi”, kas izstrādāti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma un Valsts fondēto pensiju likuma prasībām.


 


Tāpat tika apstiprināti “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi”, “Noteikumi par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību” un “Privāto pensiju fondu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un likumu “Par privātajiem pensiju fondiem”.


 


Padome apstiprināja arī “Noteikumus par kredītiestāžu un brokeru sabiedrību veicamo starpniekdarbību ar vērtspapīriem, kas nav publiskajā apgrozībā Latvijā”, kas izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


 


Aiga Ozoliņa


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas


vadītājas pienākumu izpildītāja


tālr. 777 4808; 653 7700


e-pasts: aiga.ozolina@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm