2003-06-13 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

13.06.2003
  • Sadaļa:

Rīgā 13.06.2003.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 13. jūnija sēdē nolēma neizsniegt akciju investīciju sabiedrībai “Premium Asset Management” licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai. Izvērtējot sabiedrības iesniegtos dokumentus licences saņemšanai, padome konstatēja, ka sabiedrības akcionārs nespēj pierādīt pietiekama brīvā kapitāla esamību, lai iegādātos sabiedrības akcijas. Šāds lēmums ir samērojams ar iespējamiem zaudējumiem, un sabiedrības, tās padomes, valdes un akcionāru tiesisko interešu ierobežošana ir attaisnojama ar ievērojamu valsts un visas sabiedrības ieguvumu, proti, personu intereses tiks aizskartas un finanšu un kapitāla tirgus stabilitāte tiks apdraudēta, ja sabiedrība sāks ieguldījumu sabiedrības darbību laikā, kad tā neievēro likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” 83. panta prasības.


Padome nolēma atteikt licences apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai izsniegšanu apdrošināšanas brokeru sabiedrībai akciju sabiedrībai “STARPTAUTISKAIS KONSULTĀCIJU INSTITŪTS”. Šāds lēmums novērsīs iespējamu kaitējumu finanšu un kapitāla tirgus stabilitātei un aizsargās personas, kuras varētu izmantot šīs sabiedrības apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, kā arī ar sabiedrības darbību saistīto personu intereses, jo novērsīs iespēju, ka sabiedrība sāk veikt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus laikā, kad tās amatpersonām nav nevainojama reputācija un tās nespēj izpildīt vairākas normatīvo aktu prasības.


Padome atļāva Zinaidai Ponomarevai sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Baltikums Dzīvība” iekšējās revidentes pienākumus.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 20. jūnijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm