2003-07-11 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

11.07.2003
  • Sadaļa:

Rīgā 11.07.2003.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Izskatījusi Komisijas rīcībā esošo informāciju un akciju sabiedrības “Finansu Brokeris Alfa” iesniegumu, ievērojot lietderības apsvērumus, kad pati apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai, padome anulēja apdrošināšanas brokeru sabiedrībai a/s “Finansu Brokeris Alfa” 2000. gada 2. jūnijā izsniegto licenci apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai. Minētā apdrošināšanas brokeru sabiedrība 2003. gada 30. jūnijā bija iesniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijā pieprasījumu par licences apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai anulēšanu.


Komisijas padome, izskatījusi iesniegtos dokumentus starptautiskās finanšu institūcijas “Nordic Investment Bank” obligāciju reģistrācijai, nolēma reģistrēt un atļaut laist publiskajā apgrozībā starptautiskās finanšu institūcijas “Nordic Investment Bank” 5 000 uzrādītāja obligācijas 5 000 000 (pieci miljoni) latu apmērā, kuru katras nominālvērtība ir viens tūkstotis latu, un izsniegt starptautiskajai finanšu institūcijai “Nordic Investment Bank” emisijas apliecību Nr. 181.


Izskatījusi iesniegtos dokumentus par akciju sabiedrības “Rīgas investīciju fonds” nosaukuma maiņu uz nosaukumu “Rīgas fonds “RIF-invest””, Komisijas padome nolēma veikt grozījumus tās 2001. gada 5. oktobra lēmumā, ar kuru tika pārreģistrēti akciju sabiedrības “Rīgas investīciju fonds” vērtspapīri. Grozījumi paredz, ka turpmāk visi akciju sabiedrības “Rīgas investīciju fonds” publiskajā apgrozībā esošie vērtspapīri būs ar akciju sabiedrības jauno nosaukumu – “Rīgas fonds “RIF-invest”” vērtspapīri.


Padome atļāva Nataļjai Davidovičai sākt pildīt akciju sabiedrības “Nord/LB Latvija” iekšējā audita dienesta vadītājas pienākumus.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 18. jūlijā plkst. 10:00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm