2003-07-18 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

18.07.2003
  • Sadaļa:

 


Rīgā 18.07.2003.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 18. jūlija sēdē, izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Oriset” Komisijā iesniegtos dokumentus licences saņemšanai un Komisijas rīcībā esošo informāciju par sabiedrības plānotās darbības un izstrādāto sabiedrības darbību reglamentējošo iekšējo  dokumentu neatbilstību normatīvo aktu prasībām, ievērojot lietderības apsvērumus, nolēma neizsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Oriset” licenci starpniekdarbības veikšanai (starpniecības darījumiem ar vērtspapīriem) un licenci starpniekdarbības veikšanai (vērtspapīru kontu atvēršanai, turēšanai un apkalpošanai).


Komisijas padome, izskatījusi Komisijas rīcībā esošo informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lotus IBC darbības neatbilstību normatīvo aktu prasībām, ievērojot lietderības apsvērumus, nolēma atteikt izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lotus IBC” licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Rota” akcionāram Rafailam Deiftam izteikt akciju sabiedrības “Rota” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 1.53 par vienu akciju.


Izskatījusi iesniegtos dokumentus par akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” statūtu grozījumiem, Komisijas padome nolēma pārreģistrēt a/s “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2 937 742 parastās akcijas ar balsstiesībām 2 203 306.50 latu apmērā, kuru katras nominālvērtība ir 75 santīmi. Padome nolēma anulēt a/s “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” izsniegto emisijas apliecību Nr. 121 un izsniegt tai atkārtotu emisijas apliecību Nr. 121.


Padome atļāva Andrim Nātriņam pildīt akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Padome nolēma vienai personai izsniegt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 25. jūlijā plkst. 10:00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm