2003-09-05 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

05.09.2003
  • Sadaļa:

Rīgā 05.09.2003.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 5. septembra sēdē nolēma veikt grozījumus ar 2001. gada 2. novembra lēmumu Nr. 17/5 apstiprinātajos “Akciju atpirkšanas noteikumos”. Grozījumi precizēs akciju atpirkšanas cenas noteikšanu obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā, nosakot, ka vērtspapīru tirgus cena fondu biržā izmantojama tikai gadījumos, kad ar vērtspapīriem notiek aktīva tirdzniecība. Tas nodrošinās vienādu pieeju aktīvu novērtēšanai banku un vērtspapīru tirgus sektoros un ieviesīs “Akciju atpirkšanas noteikumos” akciju tirgus vērtības definīciju, kas izmantota arī “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos”. Minētie grozījumi pasargās ieguldītājus un fondu tirgu kopumā no iespējami manipulatīviem darījumiem ar nelikvīdu uzņēmumu akcijām fondu biržā, kas var tikt veikti ar mērķi palielināt uzņēmumu akciju atpirkšanas cenu obligātajā atpirkšanas piedāvājumā.


Padome atļāva Arnoldam Čulkstēnam sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA Dzīvība” valdes priekšsēdētāja vietnieka (viceprezidenta) pienākumus.


Izskatot apdrošināšanas akciju sabiedrības “Balva” iesniegtos dokumentus, lai paplašinātu sabiedrības darbību apdrošināšanas tirgū, padome pārreģistrēja apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Balva” izsniegto licenci galvojumu apdrošināšanai, papildinot to ar atļauju apdrošināt arī būvniecības garantijas.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 12. septembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm