2003-09-26 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

26.09.2003
  • Sadaļa:

Rīgā 26.09.2003.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 26. septembra sēdē nolēma reģistrēt ieguldījumu akciju sabiedrības “Parekss ieguldījumu sabiedrība” nodibināto atvērto ieguldījumu fondu “Austrumeiropas Sabalansētais fonds” un atļaut laist publiskajā apgrozībā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības.


Padome izsniedza četrām personām sertifikātu profesionālā speciālista darbībai vērtspapīru tirgū ar derīguma termiņu uz trīs gadiem.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Viesnīca “Latvija”” akcionāram akciju sabiedrībai “RI-OS” izdarīt izteiktā akciju sabiedrības “Viesnīca “Latvija”” akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma dokumentā “Akciju atpirkšanas piedāvājums” grozījumus, kas atļaus akciju sabiedrībai izņemt no publiskās apgrozības akcijas, par kurām informācija bija iekļauta iepriekšējā piedāvājumā. Tādējādi šie grozījumi apvienos divus piedāvājumus vienā, būtiski neskarot akcionāru intereses.


Komisija vēlas norādīt, ka 26.09.2003. beidzas termiņš, kurā privatizēto publisko akciju sabiedrību kontrolpaketes īpašniekiem (Latvijas Privatizācijas aģentūras apstiprinātajiem), kuriem pieder vairāk nekā 50% balsstiesīgo akciju, bija jāizsaka akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums mazākuma akcionāriem. Komisija informē, ka tā īpaši rūpīgi izmeklēs visus kontrolpaketes samazināšanas gadījumus minētajās akciju sabiedrībās pēdējo mēnešu un pēdējo nedēļu laikā, lai konstatētu, vai ir ievērotas mazākuma akcionāru intereses un vai tiešām kontrolpakete ir sadalīta starp savstarpēji nesaistītiem akcionāriem. Tāpēc Komisija iesaka potenciālajiem ieguldītājiem rūpīgi izvērtēt ieguldījumus tajās publiskajās akciju sabiedrībās, kurās kontrolpaketes īpašnieku maiņa notikusi pēdējo mēnešu laikā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 3. oktobrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm