2003-10-24 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

24.10.2003
  • Sadaļa:

Rīgā 24.10.2003.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 24. oktobra sēdē apstiprināja grozījumus “Banku un brokeru sabiedrību riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumos”. Šie grozījumi harmonizēs regulējošās prasības pašvaldību kreditēšanā Latvijā ar ES direktīvām, radot vienādus konkurences nosacījumus Latvijas un citu ES dalībvalstu bankām pašvaldību kreditēšanā. Padome atbalstīja grozījumus, kas atļauj iekļaut banku riska darījumu kopsummā 50 procentus no darījumu vērtības ar Latvijas Republikas pašvaldībām, kā arī 50 procentus no darījumu, kas nodrošināti ar Latvijas Republikas pašvaldību galvojumiem, vērtības. Pašlaik banku prasībām pret Latvijas pašvaldībām un prasībām, kas nodrošinātas ar pašvaldību galvojumiem, kapitāla pietiekamības aprēķināšanas nolūkiem noteikta nosacītā 50 procentu riska pakāpe, bet, novērtējot riska darījumu ierobežojumu izpildi, prasības pret pašvaldībām un prasības, kas nodrošinātas ar pašvaldību galvojumiem, tiek iekļautas riska darījumu kopsummā pilnā apmērā.


Izskatot Komisijas rīcībā esošo informāciju un SIA “ALPA CENTRUMS” iesniegumu un ievērojot lietderības apsvērumus, kad pati apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai, padome anulēja SIA “ALPA CENTRUMS” 2002. gada 22. novembrī izsniegto licenci brokeru sabiedrības darbībai.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Universālveikals “Centrs”” akcionāram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Linstow Varner izteikt akciju sabiedrības “Universālveikals “Centrs”” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 0.94 par vienu akciju ar nominālvērtību Ls 1 un Ls 0.05 par vienu akciju ar nominālvērtību Ls 0.05.


Padome izteica brīdinājumu Eduardam Maļejevam par a/s “Būvmehanizācija” akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma neizteikšanu likuma “Par vērtspapīriem” Pārejas noteikumu 10. punktā noteiktajā termiņā un uzdeva E. Maļejevam līdz 24.11.2003. iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā pieteikumu atļaujas saņemšanai izteikt a/s “Būvmehanizācija” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 31. oktobrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm