2003-11-07 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

07.11.2003
  • Sadaļa:

Rīgā 07.11.2003.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 7. novembra sēdē atļāva Irjem Marko Sakari Karapalo (Yrjö Marko Sakari Karapalo) sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “If Latvia” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Padome izteica brīdinājumu akciju sabiedrībai “Kurzemes degviela” par akciju sabiedrības  “Saldus naftas bāze” akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma neizteikšanu likumā noteiktajā termiņā un uzdeva a/s “Kurzemes degviela” līdz 2003. gada 23. decembrim iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā pieteikumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības “Saldus naftas bāze” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu.


Padome reģistrēja dokumentu “Va/s “Latvijas Hipotēku un zemes banka” AM sērijas hipotekāro ķīlu zīmju emisijas prospekta grozījumi”.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš ilgāk par gadu nav sniedzis apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


Padome piecām personām izsniedza sertifikātu profesionālā speciālista darbībai vērtspapīru tirgū ar derīguma termiņu uz trīs gadiem. 


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 14. novembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm