2003-11-14 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

14.11.2003
  • Sadaļa:

 Rīgā 14.11.2003.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 14. novembra sēdē atļāva akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcionāram akciju sabiedrībai Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft izteikt savā un akciju sabiedrības E.ON Energie AG vārdā a/s “Latvijas Gāze” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 5.50 par vienu akciju, un Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai izteikt a/s “Latvijas Gāze” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 5.50 par vienu akciju. A/s Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft un a/s E.ON Energie AG piedāvā atpirkt visas  a/s “Latvijas Gāze” akcijas (izņemot tās, kas pieder pašiem piedāvājuma izteicējiem), savukārt Ekonomikas ministrija piedāvā atpirkt piecas akcijas proporcionāli akciju daudzumam, kas pieder Latvijas valstij.


Ievērojot to, ka a/s “Latvijas Gāze” mazākuma akcionāru intereses tiek ievērotas, nodrošinot iespējas pārdot savas akcijas a/s Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, a/s E.ON Energie AG un LR Ekonomikas ministrijas izteiktajā akciju atpirkšanas piedāvājumā, kā arī to, ka Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft un a/s E.ON Energie AG ir izteikusi piedāvājumu atpirkt visas akcijas, Komisija ir sagatavojusi vēstuli a/s Gazprom, kurā norāda, ka gadījumā, ja a/s Ruhrgas, a/s E.ON Energie AG un LR Ekonomikas ministrijas izteiktie akciju atpirkšanas piedāvājumi mazākuma akcionāriem nebūtu par visām akcijām, tad Komisija piemērotu likumā paredzētās sankcijas pret a/s Gazprom par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanu.


Padome apstiprināja grozījumus Rīgas Fondu biržas nolikumā “Par tirdzniecību un kotēšanu”, atceļot 15% cenu svārstību apgabalu brīvajam sarakstam, un grozījumus nolikumā “Par vērtspapīru sarakstiem”, kas ļaus saglabāt RFB brīvo sarakstu, neizvirzot kvantitatīvās prasības brīvajā sarakstā iekļaujamajiem uzņēmumiem.


Padome apstiprināja grozījumus Latvijas Centrālā depozitārija noteikumos. Turpmāk LCD sniegto pakalpojumu maksas kārtību, apjomu un veidus noteikts LCD padome.


Padome reģistrēja un atļāva laist publiskajā apgrozībā akciju sabiedrības “NORD/LB Latvija” 5 000 obligācijas 5 000 000 (pieci miljoni) latu apmērā, kuru katras nominālvērtība ir 1 000 (viens tūkstotis) latu. A/s “NORD/LB Latvija” tika izsniegta emisijas apliecība Nr. 183.


Padome saistībā ar notikušo bankas nosaukuma maiņu pārreģistrēja a/s “NORD/LB Latvija” 2 532 884 parastās akcijas ar balsstiesībām 2 532 884 (divi miljoni pieci simti trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri) latu apmērā, kuru katras nominālvērtība ir 1 lats, izsniedzot akciju sabiedrībai “NORD/LB Latvija” atkārtotu emisijas apliecību Nr. 154.


Padome saistībā ar akciju nominālvērtības maiņu pārreģistrēja akciju sabiedrības “Metālserviss” 523 040 parastās akcijas ar balsstiesībām 282 441.60 (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit viens lats un 60 sant.) latu apmērā, kuru katras nominālvērtība ir 54 santīmi, izsniedzot a/s “Metālserviss” atkārtotu emisijas apliecību Nr. 48.


Padome pieņēma zināšanai Krievijas Federācijas akciju komercbankas “East Bridge Bank” paziņojumu par pārstāvniecības atvēršanu Latvijā. Pārstāvniecības adrese: Brīvības ielā 40-10, Rīgā.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš ilgāk par gadu nav sniedzis apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 21. novembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm