2004-01-30 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

30.01.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 30.01.2004.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 30. janvāra sēdē atļāva Aivaram Bērtulim sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “ERGO LATVIJA” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Izskatījusi akciju sabiedrības “Elijas projekts” iesniegtos dokumentus un ievērojot sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmumu par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, padome nolēma atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 2000. gada 22. marta rīkojumu Nr. 16 “Par publiskās akciju sabiedrības “Elijas projekts” vērtspapīru reģistrāciju”.


Izskatījusi akciju sabiedrības “Būvmehanizācija” iesniegtos dokumentus par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības un ievērojot sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmumu, padome nolēma atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 1997. gada 16. decembra rīkojumu Nr. 129 “Par publiskās akciju sabiedrības “Būvmehanizācija” vērtspapīru reģistrāciju”.


 Padome apstiprināja grozījumus “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumos” sakarā ar redakcionālām izmaiņām, kas saistītas ar informācijas sniegšanu statistiskajām vajadzībām par banku akcionāriem.


Padome neiebilda Latvijas Centrālā depozitārija izstrādātajiem noteikumiem: “Par LCD dalībniekiem”; “Par finanšu instrumentu emisijas iegrāmatošanu”; “Par finanšu instrumentu uzskaiti un finanšu instrumentu notikumu izpildi”; “Par finanšu instrumentu pārvedumiem”; “Par finanšu instrumentu DVP norēķiniem”; “Par norēķiniem par fondu biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem”; “Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu”; “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”; “Par finanšu instrumentu ieķīlāšanu”; “Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”; “Par datu apmaiņu”; “Par finanšu instrumentu operāciju veikšanas kārtību starp LCD un Latvijas Banku”.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai aizsargātu apdrošināto un citu ar apdrošināšanas brokera darbību saistīto personu intereses un novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus veic brokeris, kurš vairāk par gadu nav sniedzis šādus pakalpojumus.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 6. februārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm