2004-02-06 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

06.02.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 06.02.2004.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 6. februāra sēdē atļāva Andrim Morozovam sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “If Latvia” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Padome atļāva Oskaram Upneram sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Seesam Life Latvia” Iekšējā revīzijas dienesta vadītāja pienākumus.


Padome atcēla 16.05.2003. apstiprinātos “Brokeru sabiedrību riska darījumu ierobežošanas noteikumus”, jo šīs prasības ir noteiktas Finanšu instrumentu tirgus likumā, kurš ir stājies spēkā 01.01.2004. Izskatījusi akciju sabiedrības “Universālveikals “Centrs”” iesniegtos dokumentus un ievērojot akcionāru pilnsapulces lēmumu par sabiedrības akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, padome nolēma atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 1997. gada 15. novembra rīkojumu Nr. 114 “Par publiskās akciju sabiedrības “Universālveikals “Centrs”” vērtspapīru reģistrāciju”.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai aizsargātu apdrošināto un citu ar apdrošināšanas brokera darbību saistīto personu intereses un novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus veic brokeris, kurš vairāk par gadu nav sniedzis šādus pakalpojumus.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 13. februārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm