2004-02-27 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

27.02.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 27.02.2004.                                                         


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 27. februāra sēdē atļāva Aigaram Freimanim sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Seesam Latvia” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Padome izsniedza licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai jaundibinātajai Hanzas Kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai, kas darbosies Ogrē, un apstiprināja Jāni Granītu par jaundibinātās krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāju, Ivo Skudiķi par valdes priekšsēdētāja vietnieku un Daci Mucenieci par Revīzijas komisijas vadītāju.Padome izsniedza licenci akciju sabiedrības “Unipensija” izveidotajam pensiju plānam “UNI-AKTĪVAIS” un atļāva a/s “Unipensija” izdarīt grozījumus pensiju plānā “UNI-1”. Līdz ar “UNI-1” nosaukuma maiņu uz “UNI-SABALANSĒTAIS” tika pārreģistrēja šī pensiju plāna licence. Padome atļāva izdarīt grozījumus pensiju plānā “EIROPENSIJA”. Līdz ar šī pensiju plāna nosaukuma maiņu uz “UNI- EIROPENSIJA”, tika pārreģistrēt pensiju plāna licence.


Padome konstatēja, ka akciju sabiedrība “Saldus naftas bāze” ir iesniegusi Rīgas Fondu biržai 29.04.2003. akcionāru sapulcē apstiprināto 2002. gada pārskatu, kas satur nepatiesas ziņas. Tādējādi a/s “Saldus naftas bāze” akcionāri saņēma nepatiesu informāciju par a/s “Saldus naftas bāze” akciju bilances vērtību, kuru faktiskā vērtība bija apmēram četras reizes mazāka nekā pārskatā uzrādītā.


Padome, izskatījusi apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA” iesniegtos dokumentus par akciju sabiedrības “Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība” reorganizāciju un a/s “BALTA” kā minētās sabiedrības visu saistību un tiesību pārņēmēju, kā arī lūgumu anulēt visas a/s “Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība” izsniegtās licences apdrošināšanas veikšanai, nolēma anulēt visas a/s “Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība” izsniegtās licences apdrošināšanas veikšanai.


Padome neiebilda Rīgas Fondu biržas izstrādātajiem noteikumiem “Par finanšu instrumentu cenas noteikšanu un uzdevumu izpildīšanu konkurējošās daudzcenu izsolēs ar pagarinājumu”, “Par finanšu instrumentu cenas noteikšanu un uzdevumu izpildīšanu vienas cenas izsolēs”, “Par finanšu instrumentu cenas noteikšanu un uzdevumu izpildīšanu konkurējošās daudzcenu izsolēs”.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 5. martā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm