2004-03-19 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

19.03.2004
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 19. marta sēdē konstatēja, ka Aleksandrs Iļčenko ir pārkāpis likuma “Par vērtspapīriem” 65. panta pirmās daļas prasību, t.i., nav izteicis a/s “Brīvais vilnis” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, laika periodā no 24.04.2003. līdz 17.01.2004. ar kompāniju Finance&Trade Group LLC un IIB Investment Limited starpniecību iegūstot 2 736 714 a/s “Brīvais vilnis” akcijas jeb 88.3 procentus no balsstiesīgā kapitāla. Šāds lēmums aizsargās vairāk nekā 300 a/s “Brīvais vilnis” akcionāru intereses un dos tiem iespēju prasīt zaudējumu atlīdzību, ja akcionāri uzskatīs, ka viņiem tādi radušies.

Padome atļāva Silvijai Zaharānei pildīt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Līgatnes druva” Iekšējā revīzijas dienesta vadītājas pienākumus.

Padome apstiprināja ‘Noteikumus par finanšu instrumentu darījumu attaisnojuma dokumentu aizpildīšanu un glabāšanu’, kā arī ‘Ieteikumus publiskā apgrozībā esošu akciju sabiedrībā ‘Latvijas Centrālais depozitārijs’ neiegrāmatotu finanšu instrumentu uzskaites kārtošanai’ un ‘Ieteikumus ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm sadarbības ar citu valstu finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem uzsākšanai’, atceļot iepriekš pieņemtos noteikumus, kas regulēja šīs darbības.

Padome neiebilda pret Rīgas Fondu biržas (turpmāk-RFB) izstrādātajiem noteikumu projektiem “Par brokeriem”, “Valsts iekšējā aizņēmuma parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanas prasības un tirdzniecības kārtība Biržā” un “Garantiju fonda noteikumi” un atļāva veikt grozījumus RFB “Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumos”, kas paredz, ka RFB varētu notikt tirdzniecība arī ar atvērto ieguldījumu fondu apliecībām un RFB valdei ir tiesības no ieguldījumu fonda papildus pieprasīt būtisku informāciju, kā arī atļauj brīvā saraksta finanšu instrumentus pārcelt uz RFB uzraudzības sarakstu. Grozījumi tāpat paredz, ka otrā un brīvā saraksta akciju emitentiem 2005. gada zvērināta revidenta apstiprināts konsolidētais gada pārskats būs jāsagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 26. martā plkst. 10:00.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
tālr.: 777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm