2004-04-16 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

16.04.2004
  • Sadaļa:

 


Rīgā 16.04.2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 16. aprīļa sēdē nolēma atļaut Aināram Ozolam pildīt akciju sabiedrības “Latvijas Unibanka” valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.


Padome atļāva Ludmilai Aņiščenko pildīt akciju sabiedrības bankas “Paritāte” Iekšējā revīzijas dienesta vadītājas pienākumus.


Izskatījusi iesniegtos dokumentus par akciju sabiedrības “Kalceks” akciju izņemšanu no publiskās apgrozības un ievērojot akciju sabiedrības “Kalceks” akcionāru pilnsapulces lēmumu,  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 2000. gada 21. novembra rīkojumu Nr. 117 “Par publiskās akciju sabiedrības “Kalceks” vērtspapīru reģistrāciju”.


Izskatījusi Nordea Bank Finland PLC iesniegtos dokumentus, padome nolēma reģistrēt Vērtspapīru emisijas Nordea Bank Finland, Nordea Bank Sweden, Nordea Bank Danmark un Nordea Bank Norge € 10,000,000,000 Eiro-vidēja termiņa parādzīmju programmas pielikumu par Nordea Bank Finland PLC LVL 7,300,000 parādzīmju emisiju ar dzēšanas termiņu 2004. gada 20. septembrī.


Padome izsniedza četrām personām sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 23. aprīlī plkst. 10:00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm