2004-05-14 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

14.05.2004
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 14. maija sēdē apstiprināja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2003. gada pārskatu. Gada pārskats ietver vispusīgu informāciju par Komisijas darbību 2003. gadā tirgus dalībnieku licencēšanā un uzraudzībā, starptautiskajā sadarbībā, normatīvo aktu izstrādē, kā arī statistisko analīzi par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību Latvijā 2003. gadā. Ievaddaļā “Latvijas finanšu tirgus un Eiropas Savienība” ir analizēta Latvijas finanšu tirgus konkurētspēja ES. Komisijas 2003. gada pārskata elektroniskā versija ir pieejama Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā: FKTK/Gada pārskati/FKTK2003.gadapārskats.

Padome apstiprināja “Banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumus”. Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā izmaiņas A zonā iekļauto valstu sarakstā. A zonas valstu saraksts ir papildināts ar jaunām valstīm, kas līdz šīm nebija iekļautas šajā sarakstā, t.sk. šajā sarakstā ir iekļauta Latvijas Republika. Izmaiņas A zonas valstu sarakstā atļaus piemērot nosacīto 0% riska pakāpi prasībām pret papildus A zonas valstu sarakstā iekļauto ārvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, kā arī ar šo institūciju galvojumiem vai vērtspapīriem nodrošinātajām prasībām. Precizējot noteikumu atbilstību Eiropas Savienības direktīvu 2000/12/EC un 93/6/EEC prasībām, papildināti kvalificētu parāda vērtspapīru kritēriji un atcelta prasība samazināt noteiktā termiņā atmaksājamo priekšrocību akciju vērtības samazinājumu pēdējos piecus gadus pirms samaksas termiņa, aprēķinot otrā līmeņa pašu kapitālu.

Padome apstiprināja grozījumus “Banku un brokeru sabiedrību riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumos”, kas arī izstrādāti, ņemot vērā izmaiņas A zonā iekļauto valstu sarakstā. Tādējādi riska darījumu ierobežojumi neattieksies uz darījumiem ar jauno ES dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām. Saskaņā ar līdz šim spēkā esošajiem noteikumiem riska darījumu ierobežojumi neattiecās tikai uz riska darījumiem ar Latvijas Republikas bankām uz pieprasījumu, bet pēc grozījumu pieņemšanas – neattieksies arī uz riska darījumiem ar Latvijas Republikas bankām ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam.

Izskatījusi investīciju sabiedrības “Optimus Fondi” iesniegtos dokumentus, padome pārreģistrēja sabiedrībai izsniegto licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai Nr. 6, papildinot to ar jaunu ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu – ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu.

Padome atļāva Andrim Barlotam sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Nordens AS” galvenā aktuāra pienākumus un Andrejam Reinfeldam sākt pildīt akciju sabiedrības “Parekss apdrošināšanas kompānija” galvenā aktuāra pienākumus.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 21. maijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
tālr.: 777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm