2004-05-28 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

28.05.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 28.05.2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 28. maija sēdē atļāva apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA Dzīvība” akcionāram apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Balta” izteikt galīgo apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA Dzīvība” akciju atpirkšanas piedāvājumu, maksājot Ls 1.23 par vienu akciju.


Izskatījusi savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības “Lauto klubs” iesniegumu par licences anulēšanu, jo sabiedrība neveic vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un tai nav spēkā esošu līgumu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, padome nolēma anulēt savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajai biedrībai “Lauto klubs” izsniegto licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veikšanai.


Izskatījusi akciju sabiedrības “Latgales Finanšu un investīciju kompānija” iesniegtos dokumentus, padome nolēma pārreģistrēt sabiedrībai izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumu veidus norādot:


1) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei;


2) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina;


3) ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu;


4) finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neizpērk finanšu instrumentus vai negarantē to izpirkšanu; un kā atļauto ieguldījumu blakuspakalpojumu norādot finanšu instrumentu turēšanu.


Padome apstiprināja “Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumus”, lai ieviestu tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 2002/83/EC “Par dzīvības apdrošināšanu”. Noteikumos ir iekļautas vairākas izmaiņas maksātspējas normas aprēķinā.


Padome apstiprināja “Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumus”, lai ieviestu tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 2002/13/EC “Grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 73/239/EEC direktīvā par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas normas prasību”. Noteikumos ir iekļautas vairākas izmaiņas maksātspējas normas aprēķinā.


Padome izsniedza vienai personai sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 4. jūnijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm