2004-06-04 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

07.06.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 04.06.2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 4. jūnija sēdē, izskatījusi Komisijas rīcībā esošo informāciju un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Euro Baltic” iesniegumu, kā arī ievērojot lietderības apsvērumus, kad pati apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai, anulēja SIA  “Euro Baltic” izsniegto licenci brokeru sabiedrības darbībai. Visas sabiedrības saistības  pārņem apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA “Aon Latvia”.


Padome nolēma atļaut akciju sabiedrības “Latvijas Unibanka” akcionāram Zviedrijas publiskajai akciju sabiedrībai Skandinaviska Enskilda Banken AB izteikt galīgo akciju sabiedrības “Latvijas Unibanka” akciju atpirkšanas piedāvājumu, maksājot Ls 2.24 par vienu akciju.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Saldus naftas bāze” akcionāru pilnvarotajai personai akciju sabiedrībai “Kurzemes degviela” izteikt obligāto akciju sabiedrības “Saldus naftas bāze” akciju atpirkšanas piedāvājumu, maksājot Ls 0.33 par vienu akciju.


Padome atļāva apdrošināšanas akciju sabiedrības “Balta” akcionāru pilnvarotajai personai CODAN A/S izteikt obligāto apdrošināšanas akciju sabiedrības “Balta” akciju atpirkšanas piedāvājumu, maksājot Ls 2.43 par vienu akciju.


Padome nolēma atļaut akciju sabiedrības “Poligrāfists” akcionāram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Apgāds Zvaigzne ABC” izteikt galīgo akciju sabiedrības “Poligrāfists” akciju atpirkšanas piedāvājumu, maksājot Ls 1.05 par vienu akciju.


Pamatojoties uz likuma “Par privātajiem pensiju fondiem” Pārejas noteikumu 7. punktu,  padome nolēma atļaut akciju sabiedrībai “Parex Asset Management” brīvi rīkoties ar drošības naudu un pašu aktīviem, kas turēti kā nodrošinājums zaudējumu segšanai, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ.


Padome neiebilda pret grozījumiem Latvijas Centrālā depozitārija noteikumos “Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai aizsargātu apdrošināto un citu ar apdrošināšanas brokera darbību saistīto personu intereses un novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš vairāk par gadu nav sniedzis šādus pakalpojumus.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 11. jūnijā plkst. 10:00.


 


Laura Birziņa


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


sabiedrisko attiecību speciāliste


tālr.: 777 4808


e-pasts: laura.birzina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm