2004-06-11 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

11.06.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 11.06. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 11. jūnijā sēdē apstiprināja grozījumus “Banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos”, lai ieviestu tiesību normu, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 2004/69/EC “Grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2000/12/EC direktīvā, kas skar starptautiskās attīstības banku definīciju”. Noteikumos starptautiskās attīstības banku saraksts ir papildināts ar Daudzpusējo ieguldījumu garantiju aģentūru (Multilateral Investment Guarantee Agency).


Padome izsniedza akciju sabiedrībai “Ieguldījumu sabiedrība “Astra Fondi”” licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai.


Padome nolēma anulēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “INKO PARTNERI” 2000. gada 27. septembrī izsniegto licenci brokeru sabiedrības darbībai Nr. 00025. Sabiedrība ir iesniegusi Komisijā iesniegumu par licences apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai anulēšanu, jo tā pārtraukusi sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.


Izskatījusi akciju sabiedrības “RB Securities” iesniegumu par licences ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai pārreģistrāciju, padome nolēma pārreģistrēt a/s “RB Securities” licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumu veidus norādot:


1) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei;


2) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina;


3) ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu;


4) finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neizpērk finanšu instrumentus vai negarantē to izpirkšanu;


un kā atļauto ieguldījumu blakuspakalpojumu norādot finanšu instrumentu turēšanu.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 18. jūnijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm