2004-06-18 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

18.06.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 18.06. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 18. jūnijā sēdē atzina par spēku zaudējušiem 15.02.2002. apstiprinātos “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja drošības naudas noguldīšanas un pašu aktīvu turēšanas noteikumus”, kā arī apstiprināja grozījumus “Privāto pensiju fondu un pensiju plānu licencēšanas noteikumos”, pamatojoties uz grozījumiem Valsts fondēto pensiju likuma 11. pantā, kas atceļ prasību par drošības naudas noguldīšanas nepieciešamību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem. Drošības naudas noguldīšanas nepieciešamību turpmāk aizstās kapitāla pietiekamības prasības ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām. Padome apstiprināja arī grozījumus “Līgumu ar privāto pensiju fondu līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem reģistrācijas un līdzekļu pārvaldītāju nodrošinājuma turēšanas noteikumos”. Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” tika grozīts noteikumu nosaukums, izslēgts 5. punkts un precizēta terminoloģija.


Padome konstatēja, ka a/s “Kaija” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 58. pantu, jo laikā, kamēr tās akcijas bija iekļautas Rīgas Fondu biržas sarakstos, a/s “Kaija” neiesniedza informāciju par būtiskiem notikumiem, kas varēja ietekmēt akciju cenu. Šāds Komisijas lēmums rada tiesisku pamatu, lai a/s “Kaija” akcionāri, kas uzskata, ka tādējādi viņiem ir radīti zaudējumi, varētu prasīt zaudējumu piedziņu no uzņēmuma. Pilns lēmuma teksts ir pieejams komisijas mājas lapā internetā.


Padome nolēma pārreģistrēt ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “Baltikums Asset Management” izsniegto licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai Nr. 5, papildinot to ar jaunu ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu – ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu.


Padome atļāva akciju sabiedrībai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “Optimus Fondi” veikt slēgtā ieguldījumu fonda “Nekustamā īpašuma fonds” ieguldījumu apliecību papildu emisiju 2 000 000 ASV dolāru apmērā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 2. jūlijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm