2004-07-02 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

02.07.2004
  • Sadaļa:

 Rīgā 02.07. 2004.


 Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 2. jūlijā sēdē, izskatījusi sabiedrības iesniegumu,  nolēma pārreģistrēt akciju sabiedrībai “Trigon Capital Latvia” izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumu veidus norādot:
1) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei;
2) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina;
3) ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu.


Padome, izskatot sabiedrības iesniegtos dokumentus, nolēma pārreģistrēt arī ieguldījumu brokeru sabiedrībai “Renesource Capital”  izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumu veidus norādot:
1) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei;
2) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina;
3) ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu;
4) finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neizpērk finanšu instrumentus vai negarantē to izpirkšanu;
5) finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana;
6) darījumu ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina;
un kā atļauto ieguldījumu blakuspakalpojumu norādot finanšu instrumentu turēšanu.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 9. jūlijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm