2004-07-09 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

09.07.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 09.07. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 9. jūlijā sēdē, izskatījusi apdrošināšanas akciju sabiedrības “Salamandra – Baltik” iesniegtos dokumentus, nolēma apturēt visu aa/s”Salamandra – Baltik” izsniegto licenču apdrošināšanas veikšanai darbību. Minētais lēmums pieņemts, pamatojoties uz aa/s”Salamandra – Baltik” akcionāru pilnsapulces lēmumu nepalielināt pamatkapitālu un pārtraukt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Aa/s “Salamandra – Baltik” ir nolēmusi nodot visus apdrošināšanas akciju sabiedrības “Salamandra – Baltik” noslēgtos apdrošināšanas līgumus citam apdrošinātājam. Līdz ar licences anulēšanu aa/s”Salamandra – Baltik”nevar slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, taču tajā pašā laikā sabiedrība turpina pildīt visas saistības saskaņā ar jau noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem. 


Padome neiebilda holdingsabiedrības MDM Holding GmbH (Austrija), kura šobrīd kontrolē 100% akciju a/s “Latvijas tirdzniecības banka”, meitasuzņēmuma Montini Investments Ltd būtiskas līdzdalības iegūšanai a/s “Latvijas tirdzniecības banka”.


Izskatījusi akciju sabiedrības “Suprema” iesniegumu par licences ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai pārreģistrāciju, padome nolēma pārreģistrēt a/s “Suprema”  licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumu veidus norādot:


1) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei;


2) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina;


3) ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu;


4) finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neizpērk finanšu instrumentus vai negarantē to izpirkšanu,


un kā atļauto ieguldījumu blakuspakalpojumu norādot finanšu instrumentu turēšanu.


Padome atļāva valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Hipotēku un zemes banka” izteikt 100 000 BA sērijas hipotekāro ķīlu zīmju publisko piedāvājumu. Vienas hipotekārās ķīlu zīmes nominālvērtība ir noteikta 100 ASV dolāru.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 16. jūlijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
tālr.: 777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm