2004-08-06 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

06.08.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 06.08.2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 06.08.2004. sēdē, ievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā izdarītos grozījumus, nolēma atzīt par spēku zaudējušiem Komisijas padomes 12.10.2001. apstiprinātos “Ieguldījumu sabiedrību licencēšanas noteikumus”. Noteikumi ir zaudējuši savu jēgu, jo turpmākā ieguldījumu pārvaldes sabiedrību licencēšanas kārtība ir noteikta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā.


Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LG Brokers” iesniegtos dokumentus, padome nolēma izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LG Brokers” licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai.


Izskatījusi akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” iesniegtos dokumentus sabiedrības prospekta reģistrācijai, ievērojot sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmumu, padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” prospektu 438 000 akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” parasto akciju ar balsstiesībām iekļaušanai akciju sabiedrības “Rīgas Fondu birža” brīvajā sarakstā.


Padome neiebilda pret Rīgas Fondu biržas (RFB) noteikumu “Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem” projektu. Noteikumi aizstās līdzšinējos RFB noteikumus “Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem” un “Rīgas Fondu biržas Garantiju fonda noteikumus”. Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikti naudas un finanšu instrumentu norēķini par RFB tirdzniecības sistēmā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem un Garantiju fonda izveidošanas un izmantošanas kārtību RFB regulētajos tirgos noslēgto vai reģistrēto darījumu izpildes nodrošināšanai. Jaunie noteikumi būs piemērojami no dienas, kad RFB sāks tirdzniecību SAXESS tirdzniecības sistēmā.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, jo tā vairāk par gadu nav sniegusi šādus pakalpojumus.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 13. augustā plkst. 10:00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm