2004-08-13 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

13.08.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 13.08. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 13. augusta sēdē nolēma izsniegt licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai jaundibinātajai Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības biedru kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai un apstiprināt Ritu Pfeiferi jaundibinātās krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājas amatā, Dzintru Garozu valdes priekšsēdētājas vietnieces amatā un Anitu Černovu Iekšējā revīzijas dienesta vadītājas amatā.Padome nolēma atcelt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 19.03.2004. lēmumu Nr. 59 “Par Aleksandra Iļčenko akciju sabiedrības “Brīvais vilnis” akciju iegūšanu netiešā veidā”.


Šāds lēmums pieņemts nolūkā sasniegt tiesisku (leģitīmu) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mērķi veicināt finanšu instrumentu tirgus stabilitāti un attīstību, konstatējot faktiskos lietas apstākļus, kā arī novērst A. Iļčenko tiesisko interešu aizskārumu, kuras aizskartas ar Komisijas padomes 19.03.2004. lēmumu Nr. 59, jo tajā ir pieļauta hronoloģiska kļūda, konstatējot, ka A. Iļčenko kompānijas Finance&Trade Groupe LLC direktors un dalībnieks bija līdz 17.01.2004., nevis 17.01.2003., tādējādi A. Iļčenko nevarēja netiešā veidā laika periodā no 24.04.2003. – 17.01.2004.ar kompāniju Finance&Trade Group LLC un IIB Investment Limited starpniecību iegūt 88.3 procentus a/s “Brīvais vilnis” balsstiesīgā kapitāla un viņam nebija jāizsaka akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums mazākuma akcionāriem.


Padome, izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ISVA Brokers” iesniegtos dokumentus, pārreģistrēja sabiedrībai izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai.


Padome, izskatījusi apdrošināšanas akciju sabiedrības “Baltikums” iesniegtos dokumentus, nolēma pārreģistrēt:


– izsniegto licenci kuģu apdrošināšanai, izsniedzot licenci kuģu apdrošināšanai bez nosacījumiem;


– izsniegto licenci kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, izsniedzot licenci kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai bez nosacījumiem;


– izsniegto licenci kravu apdrošināšanai, izsniedzot licenci kravu apdrošināšanai bez nosacījumiem;


– izsniegto licenci kredītu apdrošināšanai, izsniedzot licenci kredītu apdrošināšanai bez nosacījumiem;


      – izsniegto licenci galvojumu apdrošināšanai, izsniedzot licenci galvojumu apdrošināšanai ar nosacījumiem, ka galvojumu apdrošināšana tiek izmantota iespējamo muitas parādu segšanai un galvojumu apdrošināšana tiek izmantota būvniecības garantijām.


Padome, izskatījusi akciju sabiedrības ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Hansa Fondi” iesniegumu, nolēma atļaut  sabiedrībai brīvi rīkoties ar drošības naudu.


Padome neiebilda pret Rīgas Fondu biržas izstrādāto noteikumu “Rīgas Fondu biržas Biedru un tirdzniecības noteikumi” projektu.


Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir informēta par gadījumiem, kad, veicot maksājumus interneta tīklā, no bankas klienta Latvijā tiek mēģināts izkrāpt autentifikācijas datus (t.sk., maksājumu kartes PIN kodu), lai pēc tam varētu rīkoties ar klienta kontu. Komisija vērš uzmanību uz to, ka bankas klientam, lietojot interneta banku, nekavējoties jāreaģē uz netipiskiem paziņojumiem vai papildu jautājumiem, kādi tiek prasīti it kā bankas vārdā, piemēram – jāievada maksājumu kartes PIN kods. Iesakām šādos gadījumos nekavējoties sazināties ar savu banku  un informēt par šādu situāciju.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 20. augustā plkst. 10:00.


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm