2004-09-03 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

03.09.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 03.09. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 3. septembra sēdē apstiprināja “Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas noteikumus”, kas precizēs nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas kārtību un noteiks ne tikai Latvijā dibināto nedzīvības apdrošinātāju, bet arī dalībvalstu un nedalībvalstu nedzīvības apdrošinātāju filiāļu regulāro pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Noteikumi stāsies spēkā 2005. gada 1. janvārī.


Padome apstiprināja arī “Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas noteikumus”, kas turpmāk regulēs ne tikai Latvijā dibināto dzīvības apdrošinātāju, bet arī dalībvalstu un nedalībvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu regulāro pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Noteikumi stāsies spēkā 2005. gada 1. janvārī.


Padome apstiprināja grozījumus “Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos”, kas mainīs krājaizdevu sabiedrību pārskatu iesniegšanas regularitāti, paredzot pārskatu iesniegšanu reizi ceturksnī, tas nozīmē, ka, sākot ar šā gada oktobri, mēneša pārskati vairs nebūs jāiesniedz.


Padome, izskatījusi ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “Baltikums Asset Management” iesniegumu, nolēma atļaut sabiedrībai brīvi rīkoties ar drošības naudu.


Padome izskatīja akciju sabiedrības atklātā pensiju fonda “Unipensija” iesniegumu un atļāva pensiju fondam izdarīt pensiju plānā “UNI-Sabalansētais” grozījumus, izsakot to jaunā redakcijā, kā arī izdarīt grozījumus pensiju plānā “UNI-Eiropensija” un “UNI-Aktīvais”, izsakot tos jaunā redakcijā.


Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “LVA ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” iesniegtos dokumentus, pārreģistrēja sabiedrībai ” izsniegto licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai un  papildināja to ar jaunu ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu – ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu un konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos.


Padome izskatīja apdrošināšanas akciju sabiedrības “Balta” iesniegtos dokumentus par sabiedrības akciju izņemšanu no publiskās apgrozības un nolēma atļaut izņemt no publiskās apgrozības aa/s “Balta” akcijas.


Padome nolēma vienai personai izsniegt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, bet vienai personai anulēt  sertifikātu, lai aizsargātu apdrošināto un citu ar apdrošināšanas brokera darbību saistīto personu intereses un novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus veic brokeris, kurš vairāk par gadu nav sniedzis šādus pakalpojumus.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 10. septembrī plkst. 10:00.


 


 Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja tālr.: 777 4807; e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm