2004-09-17 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

17.09.2004
  • Sadaļa:

 Rīgā 17.09. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 17. septembra sēdē, izskatījusi apdrošināšanas akciju sabiedrības “Salamandra-Baltik un apdrošināšanas akciju sabiedrības “Nordens AS” iesniegtos dokumentus par to, ka aa/s “Salamandra-Baltik” vēlas nodot un aa/s “Nordens AS” vēlas pārņemt visus spēkā esošos aa/s “Salamandra‑Baltik” noslēgtos veselības apdrošināšanas un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumus, konstatēja, ka aa/s “Nordens AS” pēc aa/s “Salamandra-Baltik” noslēgto veselības apdrošināšanas un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu iegūšanas būs spējīga izpildīt savas saistības pret apdrošinātajiem un nolēma atļaut aa/s “Salamandra-Baltik” šos līgumus nodot aa/s “Nordens AS”.


Padome nolēma izsniegt septiņām personām sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 24. septembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm