2004-10-01 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

01.10.2004
  • Sadaļa:

 Rīgā 01.10. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 1. oktobra sēdē apstiprināja “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādes ieteikumus”, kas izstrādāti, ņemot vērā izmaiņas gan likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”, gan 20.06.2003. apstiprinātās FATF 40 rekomendācijas, ASV PATRIOT ACT prasības, un tie aizstās ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 23.11.2001. lēmumu Nr. 20/5 apstiprinātos “Klientu, neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru izstrādes ieteikumus”. Ieteikumos ir ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas tādās jomās kā Patiesā labuma guvēja, Shell bankas un Politiski ietekmīgas personas definīcija, klientu identifikācijas prasības, izmantojot starpnieka pakalpojumus. Ieteikumos ir arī paplašināts pazīmju saraksts, kuras liecina, ka tirgus dalībnieka klients ir “augsta riska” klients.


Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Atklātais pensiju fonds “Baltikums”” iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci kolektīvās dalības pensiju plānam “PBLC”, konstatēja, ka a/s “Atklātais pensiju fonds “Baltikums”” ir pārtraukusi visus līgumus par dalību šajā pensiju plānā, pārskaitot uzkrāto papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu vai likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” noteiktajā kārtībā izmaksājot to pensiju plāna dalībnieka mantiniekam, nolēma anulēt a/s “Atklātais pensiju fonds “Baltikums”” izstrādātajam kolektīvās dalības pensiju plānam “PBLC” 13.08.1999. izsniegto licenci.


Padome atļāva Agnesei Šenkei pildīt akciju sabiedrības “Vereinsbank Rīga” iekšējā revīzijas dienesta vadītājas pienākumus.Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 8. oktobrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm