2004-10-08 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

08.10.2004
  • Sadaļa:

 


Rīgā 08.10.2004.Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 08.10.2004. sēdē, izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Apdrošināšanas brokeris “BALTO LINK”” iesniegtos dokumentus, nolēma izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Apdrošināšanas brokeris “BALTO LINK”” licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai.


Komisijas padome nolēma izsniegt apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Parekss apdrošināšanas kompānija” licenci dzelzceļa transporta apdrošināšanai.


Izskatījusi akciju sabiedrības “Staburadze” iesniegtos dokumentus par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, padome nolēma izņemt a/s “Staburadze” akcijas no publiskās apgrozības un atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 06.11.1998. rīkojumu Nr. 260 “Par publiskās akciju sabiedrības “Staburadze” vērtspapīru reģistrāciju” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 05.10.2001. lēmuma Nr. 13/4 “Par akciju sabiedrību vērtspapīru pārreģistrāciju un atkārtotu emisijas apliecību izsniegšanu” 1. pielikuma 1.25. punktu.


Izskatījusi ieguldījumu sabiedrības “BTB Asset Management” iesniegtos dokumentus, padome pieņēma lēmumu pārreģistrēt ieguldījumu sabiedrībai “BTB Asset Management” izsniegto licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai, kā atļautos ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus norādot:

1. ieguldījumu fondu pārvalde;


2. ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu.


Padome nolēma atļaut akciju sabiedrībai “Baltic Trust Bank” izteikt 30 000 hipotekāro ķīlu zīmju (dzēšanas termiņš 3 gadi, denominētas latos) publisko piedāvājumu, vienas hipotekārās ķīlu zīmes nominālvērtību nosakot 100 latu apmērā, un izteikt 30 000 hipotekāro ķīlu zīmju (dzēšanas termiņš 5 gadi, denominētas ASV dolāros) publisko piedāvājumu, vienas hipotekārās ķīlu zīmes nominālvērtību nosakot 100 ASV dolāru apmērā.


Izskatījusi iesniegtos dokumentus, padome nolēma atļaut akciju sabiedrībai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “Optimus Fondi” brīvi rīkoties ar drošības naudu.Nākamā padomes sēde notiks ceturtdien, 2004. gada 14. oktobrī plkst. 10.00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm